Clip: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng ngày Thần tài

Xếp hàng mua vàng

Tại sao các nhà quản lý thích “diễn vở kịch” sa thải nhân viên vào chiều thứ 6?